Pregled lekara opšte medicine

 

Koji je to prvi lekar kojem se obraćate kada imate zdravstveni problem?

Vaš lekar opšte medicine trudi se da bude porodični lekar i da čuva Vaše zdravlje i zdravlje cele porodice i preuzima kompletnu brigu o Vama.
Dijagnostika I lečenje svih bolesti iz domena opšte i interne medicine.
Saradnja sa drugim službama I upućivanje pacijenata
Preventivne aktivnosti radi čuvanja Vašeg zdravlja (analiza Vašeg zdravstvenog statusa, saveti za zdravu ishranu, fizičku aktivnost, zdravlje na Vašem poslu, sveukupni zdravi stil života prilagođen Vama).
Pregledi bez čekanja, za sada nije potrebna zdravstvena knjižica

Zakažite vaš pregled