Pregledi lekara opšte medicine

 

Koji je to prvi lekar kojem se obraćate kada imate zdravstveni problem?

Vaš lekar opšte medicine trudi se da bude porodični lekar i da čuva Vaše zdravlje i zdravlje cele
porodice i preuzima kompletnu brigu o Vama.
Dijagnostika I lečenje svih bolesti iz domena opšte i interne medicine.
Saradnja sa drugim službama I upućivanje pacijenata

 

Preventivne aktivnosti radi čuvanja Vašeg zdravlja:

  • analiza Vašeg zdravstvenog statusa
  • saveti za zdravu ishranu
  • fizičku aktivnost
  • zdravlje na Vašem poslu
  • sveukupni zdravi stil života prilagođen Vama

 

Pregledi bez čekanja, za sada nije potrebna zdravstvena knjižica.

Zakažite vaš pregled