Test opterećenja srca (ergometrija)

 

  • Test opterećenja je kontinuirano snimanje EKG-a (rada srca) pri doziranom, kontrolisanom opterećenju. Opterećenje se dozira na biciklu ili traci za hodanje koji su specijano namenjeni za ovo ispitivanje.
  • Nezaobilazna je pretraga za procenu stanja odnosno zapušenosti krvnih sudova srca, za funkcionalnu sposobnost kardiovaskularnog sistema, za procenu značaja aritmija, za kretanje krvnog pritiska tokom opterećenja.
  • Najčešća indikacija za ergometriju je dijagnostika angine pectoris, kako u fazi rane dijagnostike tako i kasnije u praćenju efekata lečenja, rehabilitacije i ocene radne sposobnosti pacijenata nakon infarkta miokarda te ga je po proceni lekara potrebno i ponoviti nakon određenog vremenskog perioda.
  • Veoma je značajna kod pacijenata koji imaju tegobe i bude sumnju na kardiološko oboljenje, ali i kod zdravih ljudi koji se počinju rekreirati, rekreativaca, sportista, ljudi koji su izloženi fizičkim naporima, kod mladih sa faktorima rizika, familijarnoj pojavi bolesti srca
  • Poseban značaj ima kao preventivna metoda kod muškaraca starijih od 40.g. i žena starijih od 50.g. koji su bez simptoma.
  • Test opterećenja se radi nakon pregleda I procene kardiologa.

 

Priprema za test opterećenja

Nije potrebna nikakva posebna priprema. Možete doći u komfornijoj obući – patike i odeći – trenerica, pamučna majica za sam test I eventualno druga za posle testa ukoliko ste skloni znojenju.

Zakažite vaš pregled