Kolor doppler krvnih sudova vrata

 

1. Šta je Doppler krvnih sudova vrata?

To je jednostavna bezopasna, pouzdana i ponajvljajuća neinvazivna dijagnostička metoda gde uz pomoć ultrazvučnih talasa otkrivamo promene u krvnim sudovima vrata.Tokom pregleda krvnih sudova, moguće je otkriti i promene u okolnim strukturama vrata (limfni čvorovi, štitasta žl.)

 

2. Šta je cilj pretrage?

 • Otkrivanje bolesti arterija- postojanja aterosklerostskih nalslaga (tzv. ,,plakova”)
 • Stepen suženja lumena arterije
 • Anomalije u pružanju arterija (izduženost, uvrtanje…)
 • Potvrđivanje kliničke dijagnoze te praćenje stanja
 • Nakon hirurških zahvata.

 

3. Ko Vas upućuje na pregled?

Na pregled će Vas uputiti lekar opšte prakse, kada na temelju podataka o tegobama kojenavodite, te na osnovu kliničkog pregleda, posumnja na bolesti krvnih sudova. Katkad na  pretragu upućuju i drugi specijalisti kada primete tegobe (angiolozi, kardiolozi i fizijatri, neurolozi).

Kolor doppler krvnih sudova se radi ako imate neke od ovih tegoba:

 • Vrtoglavice
 • Nesvestice
 • Zujanje u ušima
 • Nestabilnost, zanošenje
 • Čujan ,,šum” na vratu
 • Zaboravnost
 • Palpabilna masa na vratu
 • Visoke masnoće u krvi I sklonost aterosklerozi
 • Ako ste preboleli moždani udar ili akutni infark miokarda
 • Prolazno oduzimanje ruke ili noge
 • Trnjenje polovine tela
 • Prolazni gubitak vida
 • Preoperativno pred veće operacije na srcu
 • Paraćenje nakon zračne terapije u regiji vrata

4. Kako se pripremate za pregled?

Za pretragu nisu potrebne posebne pripreme. Potrebno je doneti izveštaj lekara koji vas upućuje na pregled,kao i prethodnu dokumentaciju ako ste ranije imali pregled krvnih sudova vrata (CTA, MRA,Seldinger angiografiju,…), izveštaj kardiologa.

 

5. Kako se odvija pregled?

Pretraga se obavlja dok ležite na leđima. Potrebno je obući Gornji deo garderobe sa nešto širim okovratnikom kako bi se lakše pristupilo vratu. Lekar će Vam na kožu naneti poseban gel koji će omogućiti bolji kontakt ultrazvučne sonde s kožom, te olakšati prepoznavanje patoloških promena. Tokom pregleda se čuje protok krvi kroz krvne sudove.

 

6. Koliko traje pregled?

Pretraga traje prosečno 30 – 45 minuta.

 

7. Kakve neugodnosti možete očekivati?

Pretraga je bezopasna, jednostavna i ispitanik praktično nema nikakvih poteškoća kod njenog obavljanja. Možda će Vam samo biti neugodan hladan dodir kože s gelom.

 

8. Kakvi su rizici pregleda?

Za ispitanika pretraga nije opasna. Može se ponavljati kad god je potrebno, tj.kada za to postoje kliničke indikacije ili kad lekar specijalista, najčešće vskularni hirurg , to zahteva.

 

9. Kada će biti poznati rezultati pregleda?

Rezultati pretrage znaju se odmah.

 

10. Čemu će služiti nalazi?

Nalazi će služiti za dalje planiranje lečenja, praćenje već učinjenih hirurških zahvata i za
poboljšanje postojeće terapije.

Zakažite vaš pregled