Posvećeni
doktori

Najsavremenija
oprema

Individualni
pristup

  • Ponedeljak  07.30 – 15.00 h
  • Utorak  07.30 – 15.00 h
  • Sreda  07.30 – 15.00 h
  • Četvrtak 07.30 – 15.00 h
  • Petak  07.30 – 15.00 h
  • Subota  08.00 -14.00 h

Ordinacija MIDclinic je osnovana sa glavnim ciljem da pruži najviši kvalitet medicinskih usluga u humanom i stručnom opsegu, koristeći novitete u medicinskoj tehnologiji uz pridržavanje najviših standarda profesionalizma, etike i lične odgovornosti.

Kvalitet medicinske usluge, moderna tehnologija, diskrecija i briga za pacijente osnovne su odlike rada, u cilju osiguranja zdravlja, zadovoljstva i psiho-fizičkog blagostanja pacijenta.

Medicinska i administrativna delatnost su pokrivene elektronskim i informatičkim standardima visokog nivoa. Visok stepen posvećenosti pacijentu, ljubavi prema struci, svakodnevne stručne edukacije zdravstvenih radnika polikilinike preduslovi su kvalitetne i sveobuhvatne zdravstvene nege nad pacijentima.

Naša misija je podstaknuti nadu i osigurati najkvalitetniju zdravstvenu uslugu, pružiti brigu, vreme i razumevanje pacijentu te neprekidno raditi na unapređenju organizacije, kvalitetu znanja, uvođenju novih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

MIDclinic se nalazi iako ( u užem) u centru Novog Sada u ul.Vojvođanskih brigada br. 8, u baštenskom, zatvorenom i diskretnom ambijentu u samostalnom zdravstvenom objektu nasuprot Radničkog univerziteta.