Kako prepoznati infarkt srca?

Kako prepoznati infarkt srca? Bolesnik najčešće oseti jak bol u grudima, koji ne prolazi na Nitroglicerinske lingvalete. Neki bolesnici, kao npr. dijabetičari ne moraju osećati jake bolove (u 25% svih slučajeva infarkta nema bolova).  Karakteristike bola Bol iza grudne kosti ili bol u levoj polovini grudnog koša, često sa širenjem u levo rame (ređe desno)…